FUNDACJA "HAPPY DAYS - SZCZĘŚLIWE DNI"

„NA EKO – TROPIE…”

 

W miesiącach od sierpnia do października nasza fundacja realizowała program ekologiczny: "NA EKO - TROPIE" - BUDOWANIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ POPRZEZ CYKL ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH POŁĄCZONYCH Z WYJAZDAMI STUDYJNYMI DLA DZIECI Z PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Z POMORZA ŚRODKOWEGO” dofinansowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Szczecinie.

powrót>>>

W ramach projektu dzieci uczestniczyły w zajęciach ekologicznych, które prowadzone były z wykorzystaniem nowoczesnego sprzętu i pomocy dydaktycznych oraz wycieczkach przyrodniczo - ekologicznych:
1. Wycieczka do Kołobrzegu
2. Wycieczka do Elektrowni Szczytowo- pompowej w Żydowie
3. Wycieczka do Arboretum w Karnieszewicach
4. Wycieczka do Włok (stadnina koni)
5. Muzeum wody w Koszalinie

W projekcie uczestniczyło 200 osób z placówek oświatowych. W ramach projektu realizowany był konkurs pt." Eko-zabawka" oraz " Eko-ludek", który został rozstrzygnięty 26.09.2015 na Festynie ekologicznym w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Manowie. W konkursie brało udział 90 uczestników. Na festynie został także zaprezentowany pokaz mody ekologicznej w strojach zaprojektowanych i wykonanych przez dzieci. Każda placówka biorąca udział w programie odśpiewała hymn ekologiczny w języku polskim oraz angielskim. Teatrzyk ekologiczny: rodzice- dzieciom zintegrował dorosłych z dziećmi.

Realizacja projektu odniosła wymierne efekty. Dzieci zwiększyły swą wiedzę na temat wpływu środowiska naturalnego na jakość życia na Ziemi. Wykazały się dużą aktywnością w poznawaniu przyrody, poszerzyły swój zasób słów, wzbogaciły swoje doświadczenia oraz dzieliły się własnymi spostrzeżeniami.

Udział w programie „Na Eko Tropie” umożliwił poznanie własnego i dalszego otoczenia, skutków oddziaływania na nie przez człowieka (dobrych i złych), nauczenie i wzmocnienie wrażliwości na piękno natury. To na pewno wzbudziło i umocniło przekonanie, że właśnie od nich zależy to, w jakim świecie będą kiedyś żyć.

Projekt ten utwierdził dzieci, ich rodziców oraz nauczycieli, że z Przyrodą trzeba żyć w zgodzie!!!!!

Wybrane zdjęcia z realizacji projektu.

Pozdrawiamy!!

img_0416 img_0417 img_0418 img_0422 img_0430 img_0442 img_0444 img_0448 img_0450 img_0454 img_0464 img_0467
0003 0004 0005 0006 0007 0008 0010 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 2001 2002 3001

powrót>>>