FUNDACJA "HAPPY DAYS - SZCZĘŚLIWE DNI"

Zadanie pn. Liga Pszczelich Zuchów

     W miesiącach od marca do lipca 2022 r. nasza fundacja wraz z placówkami partnerskimi z realizowała program ekologiczny pt. „Liga Pszczelich Zuchów” współfinansowany z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” ze Szczecina.(https://wfos.szczecin.pl/; https://www.facebook.com/wfos.szczecin)

    Najważniejszym celem naszego projektu było budowanie świadomości ekologicznej na rzecz ochrony różnorodności biologicznej owadów zapylających wśród dzieci wieku przedszkolnym, a także w obrębie lokalnego społeczeństwa.

    Główna realizacja projektu została zaplanowana na terenie województwa zachodniopomorskiego. W ramach zaplanowanych obszarów realizacji projektu nawiązano współpracę między wiodącymi placówkami oświatowymi z terenu gminy Będzino, Biesiekierz, Miasta Koszalin:

>> Czytaj więcej

Podsumowanie projektu pt. „Liga Pszczelich Zuchów””

współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Szczecinie – festyn”

 ZOBACZ WIĘCEJ:

 1. Rezerwat Przyrody Sieciemińskie Rosiczki Fotorelacja -  Wyjazd studyjny w ramach realizacji projektu „Liga Pszczelich Zuchów” współfinansowanego z środków WFOŚiGW w Szczecinie – Nadleśnictwo Karnieszewice- Ochrona Bioróżnorodności organizmów żyjących pod ziemią
 2. Magiczna moc miodu Fotorelacja - Wyjazd studyjny w ramach realizacji projektu „Liga Pszczelich Zuchów” współfinansowanego z środków WFOŚiGW w Szczecinie – Gospodarstwo Agroturystyczne „Nadmorskie Zacisze” w Mielnie
 3. Od pszczoły do miodu Fotorelacja - Wyjazd studyjny w ramach realizacji projektu „Liga Pszczelich Zuchów” współfinansowanego z środków WFOŚiGW w Szczecinie – Centrum Transgraniczne w Sarbinowie
 4. Eko-rolnictwo – przykłady dobrych praktyk Fotorelacja – Prelekcje – program edukacyjny realizowany w ramach „Liga Pszczelich Zuchów” współfinansowanego z środków WFOŚiGW w Szczecinie
 5. Czynniki zagrażające bioróżnorodności gleb  Fotorelacja – Prelekcje – program edukacyjny realizowany w ramach „Liga Pszczelich Zuchów” współfinansowanego z środków WFOŚiGW w Szczecinie
 6. Gatunki owadów zapylających Fotorelacja – Prelekcje – program edukacyjny realizowany w ramach „Liga Pszczelich Zuchów” współfinansowanego z środków WFOŚiGW w Szczecinie
 7. Rośliny miododajne jako jeden z aspektów ochrony owadów zapylających i Fotorelacja – Prelekcje – program edukacyjny realizowany w ramach „Liga Pszczelich Zuchów” współfinansowanego z środków WFOŚiGW w Szczecinie
 8. Pszczoła miododajna jako przykład owadów zapylających Fotorelacja – Prelekcje – program edukacyjny realizowany w ramach „Liga Pszczelich Zuchów” współfinansowanego z środków WFOŚiGW w Szczecinie
 9. Gatunki owadów zapylających Fotorelacja – Prelekcje – program edukacyjny realizowany w ramach „Liga Pszczelich Zuchów” współfinansowanego z środków WFOŚiGW w Szczecinie
 10. Ochrona owadów zapylających - co szkodzi a co pomaga Fotorelacja – Prelekcje – program edukacyjny realizowany w ramach „Liga Pszczelich Zuchów” współfinansowanego z środków WFOŚiGW w Szczecinie
 11. Różnorodność form życia pod ziemią Fotorelacja – Prelekcje – program edukacyjny realizowany w ramach „Liga Pszczelich Zuchów” współfinansowanego z środków WFOŚiGW w Szczecinie
 12. Bioróżnorodność w przyrodzie –  Fotorelacja -  Wyjazd studyjny w ramach realizacji projektu „Liga Pszczelich Zuchów” współfinansowanego z środków WFOŚiGW w Szczecinie – Ogrody tematyczne „Hortulus” w Dobrzycy
 13. Bioróżnorodność w przyrodzie I  - Fotorelacja - Wyjazd studyjny w ramach realizacji projektu „Liga Pszczelich Zuchów” współfinansowanego z środków WFOŚiGW w Szczecinie – Gospodarstwo Agroturystyczne „Nadmorskie Zacisze” w Mielnie
 14. Informacja – WPROWADZENIE DO PROJEKTU
 15. Maraton Szczęśliwej Pszczoły w ramach szerzenia działalności ekologicznej na obszar województwa zachodniopomorskiego
 16. Pasieka -Fotorelacja -  Wyjazd studyjny w ramach realizacji projektu „Liga Pszczelich Zuchów” współfinansowanego z środków WFOŚiGW w Szczecinie – Pasieka „Miodowy Raj” w Dygowie