FUNDACJA "HAPPY DAYS - SZCZĘŚLIWE DNI"

Zadanie pn. Liga Pszczelich Zuchów

>> Powrót

     W miesiącach od marca do lipca 2022 r. nasza fundacja wraz z placówkami partnerskimi z realizowała program ekologiczny pt. „Liga Pszczelich Zuchów” współfinansowany z środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej” ze Szczecina.(https://wfos.szczecin.pl/; https://www.facebook.com/wfos.szczecin)

    Najważniejszym celem naszego projektu było budowanie świadomości ekologicznej na rzecz ochrony różnorodności biologicznej owadów zapylających wśród dzieci wieku przedszkolnym, a także w obrębie lokalnego społeczeństwa.

    Główna realizacja projektu została zaplanowana na terenie województwa zachodniopomorskiego. W ramach zaplanowanych obszarów realizacji projektu nawiązano współpracę między wiodącymi placówkami oświatowymi z terenu gminy Będzino, Biesiekierz, Miasta Koszalin:

  1. Przedszkolem w Mścicach (gmina Będzino), https://www.facebook.com/Przedszkole-Promyki-Ba%C5%82tyku-w-M%C5%9Bcicach-294223397306763
  2. Przedszkolem „Happy Days – Szczęśliwe Dni” w Starych Bielicach (gmina Biesiekierz), https://www.facebook.com/PrzedszkoleHappyDaysStareBielice
    Przedszkolem „Happy Days – Szczęśliwe Dni” w Koszalinie: oddział na ul. Racławickiej, Dąbrowskiego i Maltańskiej. https://www.facebook.com/PrzedszkoleHappyDaysKoszalinRaclawicka, https://www.facebook.com/PrzedszkoleHappyDaysKoszalinMaltanska

 

  Podejmowane przez nas przedsięwzięcia  stanowiło spójny zakres działań w obrębie zajęć edukacyjnych  z  wykorzystaniem mobilnego centrum edukacyjnego, skorelowany zarówno z wyjazdami studyjnymi do ośrodków ochrony środowiska, jak i wycieczkami o charakterze ekologicznym. W zakresie wyjazdów studyjnych zrealizowane zostały warsztaty „Bioróżnorodność w przyrodzie” oraz „Magiczna moc miodu” w gospodarstwie agroturystycznym w Mielnie,” Od pszczoły do miodu” w Centrum Transgranicznym w Sarbinowie oraz zajęcia związane z ochroną bioróżnorodności i ekosystemów na terenie Ogrodów Tematycznych „Hortulus” w Dobrzycy, w Nadleśnictwie w Karnieszewicach natomiast dzieci poszerzyły wiedzę na temat bioróżnorodności organizmów żyjących pod ziemią . W ramach realizacji zadań zrealizowano także wycieczkę do pasieki w Dygowie oraz do gospodarstwa ekologicznego „Eko-rolnik” w Łętowie. Zasięg naszych oddziaływań został również poszerzony o współpracę z placówkami oświatowymi zlokalizowanymi na terenie całego Pomorza Zachodniego w ramach akcji „Maraton Szczęśliwej Pszczoły”, a cały przebieg przedsięwzięcia  zrelacjonowano na stronach internetowych oraz Facebooku placówek partnerskich i Fundacji „ Happy Days – Szczęśliwe Dni”.

    Konsekwentnie, uwieńczeniem tegorocznej edycji projektu związanego z ochroną bioróżnorodności, a szczególnie ochroną pszczół, był konkurs „Łąka miododajna” skierowany do dzieci i rodziców z wiodących placówek oświatowych biorących udział w naszym projekcie. Adekwatnie, uczestnicy zaprojektowali własne ogrody w oparciu o zdobytą wiedzę. Najlepszy projekty zostaną wykorzystane w ramach działań na rzecz ochrony ekosystemów w obrębie pól uprawnych na terenie gminy Biesiekierz.

    W dniu 25 czerwca na terenie Przedszkola „Happy Days – Szczęśliwe Dni” w Starych Bielicach odbył się festyn podsumowujący projekt ekologiczny pt. „Liga Pszczelich Zuchów” będący kontynuacją działań o charakterze ekologicznym, które w ubiegłych latach były realizowane w ramach przedsięwzięcia pt. „Na Eko – tropie”. W festynie wzięli udział przedstawiciele gminy Biesiekierz – pani Anna Bejnarowicz , Sołtys Starych Bielic pan Krzysztof Kaźmierczak, Sołtys Gniazdowa pani Elżbieta Piekarska , Dyrektor Szkoły Podstawowej w Biesiekierzu pani Roksana Cichosz – Kaczmarek, Dyrektor Przedszkola „ Promyki Bałtyku” z Mścic pani Elżbieta Nożykowska , pani Maja Rosowska – przedstawicielka z Biblioteki Gminnej z Biesiekierza, OSP ze Starych Bielic, firma cateringowa „Perfect Food”, klub motocyklowy Adventure oraz rodzice i dzieci z placówek partnerskich z Koszalina, Starych Bielic i Mścic, a także mieszkańcy Starych Bielic i okolicznych miejscowości. 

    Uczestnicy festynu mieli możliwość korzystania z kącika edukacyjnego, w którym stanęły zakupione w projekcie gry wielkoformatowe o tematyce związanej z realizacją projektu, kącika czytelniczego zorganizowanego przez Bibliotekę z Biesiekierza, kącika artystycznego, a także strefy rekreacyjnej, w której odbywały się rodzinne zawodowy sportowe. Na przybyłych gości czekał także poczęstunek w postaci  grillowanych mięs w miodowych marynatach oraz stoisko ze słodkimi wypiekami. Dodatkowych atrakcji dostarczała OSP ze Starych Bielic , zabierając chętne dzieci na przejażdżkę wozem strażackim, a zaciekawione motocyklami dzieci miały możliwość usiąść za kierownicą fantastycznych maszyn z klubu Adventure, puchate pszczoły natomiast obdarowywały przybyłych gości kartkami pocztowymi o informacyjno – promocyjnym charakterze, z których każdy mógł zaczerpnąć informacji, w jaki sposób tworzyć miejsca przyjazne pszczołom w obrębie najbliższego środowiska i miejsca zamieszkania.  W trakcie festynu odbywały się także występy dzieci z placówek partnerskich , pomiędzy którymi nastąpiło uroczyste rozstrzygnięcie konkursu plastycznego. Wybrano trzech laureatów, którzy zajęli 1, 2 i 3 miejsce. Za pomysłowość i kreatywność zostali oni obdarowani upominkami w postaci aparatów fotograficznych ufundowanych z środków WFOŚiGW ze Szczecina. Pozostali uczestnicy konkursu nie wyszli z festynu ze smutnymi minami, bowiem dla nich także czekały ciekawe nagrody w postaci książek o owadach zapylających. Na zakończenie imprezy został zorganizowany konkurs ekologicznych, w którym wzięły udział dwie drużyny – dzieci biorące udział w projekcie oraz rodzice. Festyn bez wątpienia dostarczył wszystkim gościom mnóstwa atrakcji i niezapomnianych wrażeń.

   W obrębie tegorocznej realizacji działań na rzecz ochrony środowiska 488 dzieci z placówek partnerskich:

  1. Zdobyło wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu: bioróżnorodności owadów zapylających, morfologii, cyklu życia, funkcji pszczoły w ekosystemie i gospodarce, ochrony owadów zapylających, eko- rolnictwa i dobrych praktyk w obrębie upraw, ekosystemów w obrębie pól uprawnych, roślin miododajnych, rodzajów gleb, różnorodności biologicznej gleb, ochrony życia pod ziemią, zależności między działalnością człowieka, a środowiskiem naturalnym, terminologii przyrodniczo – ekologicznej.
  2. Zdobyło umiejętności z zakresu: rozpoznawania organizmów zapylających, wykorzystania różnorodnych źródeł i metod pozyskiwania informacji, posługiwania się podstawową terminologią biologiczną, analizy związków między własnym postępowaniem, a zachowaniem bioróżnorodności w środowisku, dbania o organizmy żywe, poszanowania i empatii wobec siebie i innych organizmów., postaw i zachowań człowieka odpowiedzialnie korzystającego z dóbr przyrody, świadomości jak codzienne decyzje i działania mogą wpływać na środowisk, dostrzegania nieprawidłowości i reagowania na nie w trosce o przyrodę, gromadzenia materiału przyrodniczego w zgodzie z normami ekologicznymi, uczestnictwa w działaniach mających na celu ochronę i zapobieganie dewastacji środowiska.
  3. Ukształtowało właściwą postawę w obrębie: odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego, konieczności ochrony dziedzictwa kulturowo – przyrodniczego, przeciwdziałania zagrożeniom, świadomości oddziaływań człowieka na otaczającą przyrodę oraz przyrody na działalność człowieka, ekologicznego stylu życia, przynależności do świata przyrody, dążenia do harmonijnego i zrównoważonego rozwoju.

 

     Konsekwentnie w projekcie uczestniczyło 488 dzieci w ramach realizacji zaplanowanych w programie działań edukacyjnych. W wyjazdach studyjnych wzięło udział 237 uczestników.  W przedsięwzięciu podsumowującym tj. w festynie wzięło udział ponad 910 mieszkańców z  Koszalina, gminy Biesiekierz i gminy Będzino. W konkursie wzięło udział 50 dzieci z 5 placówek partnerskich. Dzieci uczestniczyły w 27 wyjazdach studyjnych oraz 152 spotkaniach edukacyjnych prowadzonych przez 4 edukatorów ekologicznych. W/w oddziaływania przyczyniły się do osiągnięcia współmiernych efektów ekologicznych wśród dzieci, które są przyszłością naszej planty i jeśli zależy nam na jej ochronie i zachowaniu dziedzictwa przyrodniczego, to właśnie dzieciom należy wytłumacz jak ważne jest dbanie o jej dobro.

>> Powrót