FUNDACJA "HAPPY DAYS - SZCZĘŚLIWE DNI"

 

   

Partnerstwo z Przedszkolami Happy Days - Szczęśliwe Dni

 

Początkowe lata życia człowieka to złoty okres w jego rozwoju. Większość wrodzonych jego umiejętności rozwija się intensywnie w wieku przedszkolnym. Dlatego działania edukacyjne, pobudzanie rozwoju intelektualnego i społecznego dziecka, przynoszą najlepsze rezultaty w tym właśnie czasie.

Tworząc sieć przedszkoli „HAPPY DAYS - SZCZĘŚLIWE DNI” - stawiamy na wszechstronny rozwój, samodzielność i kreatywności naszych dzieci.

Wśród innych przedszkoli na rynku wyróżnia nas:

  • cena usług na porównywalnym poziomie przedszkoli publicznych (samorządowych),
  • wydłużone godziny pracy placówek do 13,5 godz. na dobę (od 6.00 do 19.30) oferta dla osób pracujących w handlu i usługach,
  • codzienna nauka języka angielskiego - przedszkola dwujęzyczne,
  • własne wyżywienie indywidualnie dostosowane do potrzeb zdrowotnych dzieci,
  • autorski program dydaktyczno - wychowawczy,
  • bardzo dobre warunki lokalowe,
  • wyposażenie sal w najnowsze zabawki edukacyjne i rozwojowe,
  • realizacja programów autorskich pozwalających na rozpoznanie zdolności i talentów dzieci oraz umożliwiających pracę nad ich rozwojem,
  • szeroka oferta wyjazdów, wycieczek przedszkolnych i rodzinnych.


Przedszkola HAPPY DAYS - SZCZĘŚLIWE DNI

Chcemy aby wszystkie dzieci miały tylko SZCZĘŚLIWE DNI

 

        

 

        

 

Przedszkola HAPPY DAYS - SZCZĘŚLIWE DNI: