FUNDACJA "HAPPY DAYS - SZCZĘŚLIWE DNI"

 

Szkolna Akademia Kreatywności

 


Koło Odkrywców - eksperymenty

Poprzez zabawę w eksperymenty dzieci samodzielnie określają prawa i zjawiska fizyko-chemiczne oraz poznają historię ich powstania.

Nadrzędnym celem zajęć jest wzbudzenie w „małych odkrywcach” chęci poznawania otaczającego ich świata. Zajęcia zostały skonstruowane tak, aby każde dziecko miało szansę wykonać samodzielnie proste doświadczenia, po czym wspólnie z całą grupą i prowadzącym nauczycielem stworzy do niego wnioski. Zatem uczeń z ciekawością obserwuje, odkrywa, poznaje bawiąc się fizyką i chemią.


Majsterkowanie

Wspólne majsterkowanie to znakomita okazja do współpracy, rozmowy, budowania relacji. Największą korzyścią jest tutaj właśnie to bycie razem, wspólne wykonywanie czegoś dla siebie, dla domu, oraz niewątpliwa satysfakcja z tego, że wykonaliśmy coś samodzielnie zamiast kupić gotowy produkt. Jest to świetna okazja do nauki poprzez interesującą zabawę, bezpośrednie doświadczenie w odkrywaniu rzeczywistości i budowanie prawidłowych relacji ze światem dorosłych. To także możliwość uaktywnienia wszystkich zmysłów, rozwój wyobraźni i umiejętności manualnych. Majsterkowanie oprócz rozwoju funkcji manualnych i wyobraźni uczy projektowania, planowania pracy, umiejętnego doboru środków, narzędzi. Kształtuje w dziecku postawę twórczą, postawę społeczną, jak również prowadzi do rozwoju zainteresowań mogących mieć wpływ na przyszłą pracę zawodową.


Akademia Młodego Kucharza

Cztery pory roku w „Akademii Młodego Kucharza”  to cykl zajęć, w czasie których przygotowujemy z dziećmi różne smakowitości. Realizując te zajęcia, dzieci usprawniają się manualnie poprzez: krojenie, obieranie, ugniatanie, mieszanie, smarowanie. Nabywają nowe doświadczenia i doskonalą czynności związane z samoobsługą. Dzięki zajęciom w Akademii dziecko uczy się rozpoznawania smaków, właściwego zachowania przy stole, posługiwania sztućcami, dbałości o porządek. Przyrządzanie posiłków uczy dziecko kreatywnego myślenia, staje się ono bardziej śmiałe, samodzielne oraz lepiej zorganizowane. Nabywa prawidłowych nawyków żywieniowych i higienicznych. A wszystko to poprzez świetną zabawę. Podsumowaniem wysiłków kulinarnych jest wspólna degustacja pyszności stworzonych przez dzieci oraz zachwyt nad smakami i aromatami.


Szachy

Nauka gry w szachy sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dziecka - kształci pamięć, umiejętność abstrakcyjnego i logicznego myślenia, rozwija wyobraźnię przestrzenną. Dlatego też wpływa na rozwój intelektu, zwiększa aktywność umysłową, rozbudza twórcze zdolności.

Szachy wbrew pozorom i obiegowym opiniom zawierają wiele elementów wychowawczych. Uczą odwagi i odpowiedzialności za własne decyzje. Młody adept „królewskiej gry" staje się bardziej cierpliwy, wytrwały i w pełni panuje nad sobą. Szachy uczą go pokory gdyż wie, że nie wszystkie jego decyzje są słuszne (w myśl powiedzenia, że nie ma na świecie szachisty który wygrałby wszystkie swoje partie). Dzięki temu obiektywizmowi wzrasta szacunek do przeciwnika i samego siebie a sam potrafi stosować w życiu zasadę „fair play". Wykształcone w ten sposób cechy umysłu i charakteru objawiają się nie tylko przy szachownicy. Efekty widać już we wczesnej edukacji dziecka. Objawia się to umiejętnością koncentracji nad zagadnieniem, łatwością zapamiętania szczegółów czy szybkością w dotarciu do prawidłowego rozwiązania problemu. Widzimy więc, że szachy to nie tylko wyrafinowana rozrywka intelektualna, ale także ogromna inwestycja w umysły naszych dzieci.


Nauka Tańca w szkole

Taniec jest jedną z istotnych form kształcenia socjopedagogicznego i fizycznego dzieci. Daje możliwość rozwijania u młodej osoby pewności siebie i odkrywania jej indywidualnych zdolności. Zajęcia taneczne, pomagają usprawnić układ ruchowy (mięśniowo i kostno-stawowy), poprawiają koncentracje, koordynacje wzrokowo ruchową, rozwijają i usprawniają układ sensomotoryczny dziecka. Szczególną formą tańca jest tanieć towarzyski, gdyż ułatwia nawiązanie pozytywnej relacji pomiędzy chłopcem a dziewczynką oraz poznanie manier w obowiązującej w tańcu w parze.

Zajęcia  taneczne skierowane są do dzieci w wieku wczesnoszkolnym, skupiały będą w sobie naukę tańca towarzyskiego, nowoczesnego oraz ludowego. Dzieci na zajęciach uczą się podstawowych kroków tańców towarzyskich, trzymania tanecznego charakterystycznego dla każdego tańca oraz postawy obowiązującej w tańcu. Poprzez zróżnicowanie nauczanych form tańca, zajęcia są dla dzieci bardzo atrakcyjne.


Warsztaty literacko – teatralne w języku angielskim

Teatr odgrywa ogromną rolę w życiu człowieka – kształtuje jego osobowość, rozwija umiejętności twórczej ekspresji, wpływa na kształtowanie intelektu. Zajęcia teatralne uwrażliwiają uczniów na piękno słowa, muzyki, dają radość, uczą kultury teatralnej. Praca nad przedstawieniem pozwala na rozwinięcie ich zdolności poznawczych, ćwiczenie pamięci, poprawnej wymowy, wzbogaca też wiedzę o teatrze.  Zajęcia teatralne są doskonałą okazją do wyjścia naprzeciw elementarnym potrzebom uczniów, które polegają przecież głównie na zabawie.

Celem zajęć jest umożliwienie samorealizacji dzieciom, dla których jedna dyscyplina sztuki to za mało. Podczas zajęć teatralnych dzieci wspólnie przygotowują całe przedstawienie od podstaw. Spektakl przygotowujemy przez zabawy łączące elementy zajęć teatralnych, plastycznych, umuzykalniających i tanecznych. Dzieci tworzą scenografię, wcielają się w poszczególne role. Poprzez uczestnictwo w warsztatach literacko - teatralnych, kształcą swoją wyobraźnię, wyzwalają w sobie twórczą aktywność. Odtwarzanie  treści  utworu  skłania  je  do  zapamiętywania  tekstu,  do  koncentrowania  uwagi,  do określonej  dyscypliny  i  kultury  mówienia,  do  właściwego  zachowania. Zajęcia dają  duże  efekty  w  pracy  terapeutycznej  z  dziećmi  nadpobudliwymi  i  nieśmiałymi.  Pozwalają  wykazać  się,  wyzwolić  swoją  energię  w  ramach  twórczości  słownej  czy  ekspresji  ruchowej,  pobudzić  inicjatywę,  przyjąć  określone  role. Z założenia bowiem teatr uczy myślenia i sprawia, że stajemy się bardziej otwarci na świat i ludzi. Dzieci uczą się  współdziałania, rozwiązywania konfliktów, przezwyciężają  swój  strach, aktywnie  uczestnicząc w  zabawie. Podczas wykonywania zadań aktorskich młody człowiek współdziała w grupie, dorasta do pełnienia określonych ról społecznych.

Forma teatrzyku umożliwia nie tylko rozwój umiejętności scenicznych, ale też podzielenie się owocami pracy z najbliższymi. Poprzez małe formy teatralne oparte na prostych utworach literackich dokonuje się analizy tekstów, a to przyczynia się do lepszego ich przeżywania, zrozumienia, uwrażliwia na piękno mowy ojczystej, uczy poprawnego posługiwania się językiem w mowie potocznej. Kształtuje elementy ogólnej kultury humanistycznej i literackiej niezbędnej w życiu każdego człowieka.